כתב ויתור

עדכון אחרון: 01 בדצמבר 2022

פרשנות והגדרות

פרשנות

למילים שבהן האות הראשונית היא רישית יש משמעויות המוגדרות בתנאים הבאים. להגדרות הבאות תהיה אותה משמעות בין אם הן מופיעות ביחיד או ברבים.

הגדרות

למטרות כתב ויתור זה:

כתב ויתור

המידע הכלול בשירות הוא למטרות מידע כללי בלבד.

החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות או השמטות בתכני השירות.

בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל נזק מיוחד, ישיר, עקיף, תוצאתי או מקרי או לכל נזק שהוא, בין אם בפעולה של חוזה, רשלנות או עוולה אחרת, הנובעים או קשורים לשימוש בשירות או בתוכן השירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תוספות, מחיקות או שינויים בתכנים בשירות בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

החברה אינה מתחייבת כי השירות נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

קישורים חיצוניים כתב ויתור

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם מסופקים או מתוחזקים על ידי החברה או קשורים אליה בכל דרך שהיא.

לתשומת לבך, החברה אינה מתחייבת לדיוק, לרלוונטיות, לדייקנות או לשלמות של מידע כלשהו באתרים חיצוניים אלה.

שגיאות והשמטות כתב ויתור

המידע הנמסר על ידי השירות הינו לצורך הכוונה כללית בנושאים בעלי עניין בלבד. גם אם החברה תנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי להבטיח שתוכן השירות יהיה עדכני ומדויק, עלולות להתרחש שגיאות. בנוסף, בהתחשב באופי המשתנה של חוקים, כללים ותקנות, ייתכנו עיכובים, השמטות או אי דיוקים במידע הכלול בשירות.

החברה אינה אחראית לשגיאות או השמטות כלשהן, או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה.

כתב ויתור על שימוש הוגן

החברה רשאית להשתמש בחומר המוגן בזכויות יוצרים אשר לא תמיד אושר במפורש על ידי בעל זכויות היוצרים. החברה הופכת חומר כזה לזמין לביקורת, הערות, דיווח חדשותי, הוראה, מלגה או מחקר.

החברה מאמינה כי הדבר מהווה "שימוש הוגן" בכל חומר המוגן בזכויות יוצרים כאמור על פי חוק זכויות יוצרים.

אם ברצונך להשתמש בחומר המוגן בזכויות יוצרים מהשירות למטרותיך החורגות משימוש הוגן, עליך לקבל רשות מבעל זכויות היוצרים.

דעות הובעו כתב ויתור

השירות עשוי להכיל דעות והשקפות שהן של המחברים ואינן משקפות בהכרח את המדיניות או העמדה הרשמית של כל מחבר, סוכנות, ארגון, מעסיק או חברה אחרים, לרבות החברה.

תגובות המתפרסמות על ידי משתמשים הינן באחריותם הבלעדית והמשתמשים ייקחו על עצמם את מלוא האחריות, האחריות והאשמה בגין כל הוצאת דיבה או התדיינות משפטית הנובעת ממשהו שנכתב או כתוצאה ישירה ממשהו שנכתב בתגובה. החברה אינה אחראית לכל תגובה שתתפרסם על ידי משתמשים ושומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תגובה מכל סיבה שהיא.

פטור מאחריות

המידע על השירות ניתן מתוך הבנה כי החברה אינה עוסקת בזאת במתן ייעוץ ושירותים משפטיים, חשבונאיים, מיסויים או מקצועיים אחרים. ככזה, אין להשתמש בו כתחליף להתייעצות עם יועצים מקצועיים בתחום החשבונאות, המס, המשפט או יועצים מוסמכים אחרים.

בשום מקרה החברה או ספקיה לא יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי כלשהו הנובע או קשור לגישה או לשימוש שלך או לחוסר היכולת לגשת לשירות או להשתמש בו.

"השימוש על אחריותך בלבד" כתב ויתור

כל המידע בשירות מסופק "כמות שהוא", ללא ערובה לשלמות, דיוק, עמידה בזמנים או לתוצאות המתקבלות מהשימוש במידע זה, וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא רק, אחריות לביצועים, סחירות והתאמה למטרה מסוימת.

החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגין כל החלטה או פעולה שנעשתה בהסתמך על המידע שנמסר על ידי השירות או בגין כל נזק תוצאתי, מיוחד או דומה, גם אם נודע על האפשרות לנזקים כאלה.

צור קשר

אם יש לך שאלות לגבי כתב ויתור זה, תוכל ליצור איתנו קשר: